بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

لوک خوش شانس دوبله

0

کارتون لوک خوش شانس دوبله با صدای منوچهر والی زاده – زهر آقارضا – زنده یاد محمد عبادی – زنده یاد حسین عرفانی به ترتیب به جای شخصیت های لوک خوش شانس- پیرزن- بوشوگ و جالی

لوک خوش شانس دوبله عکس
دوبله لوک خوش شانس
ارسال یک پاسخ