یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

محمدرضا شاه پهلوی در مجلس سنا1975

ارسال یک پاسخ