بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

مدارس قدیمی| امتحان داخل حیاط مدارس قدیم

0

مدارس قدیمی| امتحان داخل حیاط مدارس قدیم بچه های دیروز و بچه های پریروز که خاطرات مدرسه حالا هرچند خوب یا بد یادتونه-یادتون میاد تو حیاط مدرسه ازمون امتحان میگرفتن یادتونه روی زمین می نشستیم؟

و معلم اون جلو مواظب بود که تقلب نکنیم.

یادتونه  خسته می شدیم یکی رو برگه ولو میشد یکی  پاشو تکون میداد.

آخر  امتحان از بس اونطوری وایساده بودیم .موقع پاشدن و تحویل برگه پامون خواب می رفت و تقریبا بی حس میشد و  نمیتونستیم راه بریم .

و تا چند دقیق بعد که پامون بهتر میشد احساس مورمور شدن بدی تو پاهامون احساس میکردیم؟

امتحانات حیاط مدرسه های قدیمی
امتحانات قدیمی

ارسال یک پاسخ