بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

مدارس قدیمی| زنگ کلاس

0

زنگ کلاس یا زنگ مدرسه هم می توانست شیرین باشد هم تلخ

اگر زنگ آخر بود و صدای زنگ به گوش می رسید بچه ها چقدر خوشحال می شدند که درس و مدرسه تعطیل شد و باید به منزل بروند.

یا زمانی که طبق دفتر کلاس از بچه ها سوال پرسیده می شد و در ثانیه های آخر زنگ به صدا در می آمد و از امتحان فرار می کردند.

صبح زود که مدرسه می رفتیم و بعد از به صدا در آمدن زنگ به مدرسه می رسیدیم و تازه اول مکافات بود چرا که باید پاسخگوی مدیر معاون یا معلم باشیم و حتی در برخی موارد اجازه رفتن به کلاس به دانش آموز داده نمی شد.

گاهی هم دانش آموزی تکلیف و مشق خود را نوشته بود و سرخوش که الان نوبت من می رسد که تکلیف را تحویل دهم یا درس خوانده بود و دوست داشت ازش امتحان بگیرند

اما ناگهان زنگ می خورد و نمی توانست کار خود را به سرانجام برساند.

زنگ قدیمی مدارس- زنگ کلاس
زنگ کلاس
ارسال یک پاسخ