یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

مدارس قدیمی| عکس قدیمی مدارس ایران

عکس قدیمی مدارس ایران را در این صفحه از وب سایت بچه های دیروز مشاهده می فرمایید. که مربوط به سال های مختلف می باشد.

کلاس اکابر در ایران| عکس قدیمی مدارس ایران

اکابر در سال1315 نخستین سازمانی بود که برای با سواد کردن بزرگسالان تاسیس شد که با استفاده از مدارس  موجود بصورت شبانه اقدام به این کار نمود و فعالیت این سازمان تا سال1320سالی که ایران به اشغال در امد ادامه داشت

old iranمدارس قدیمی| عکس قدیمی مدارس ایران
کلاس اکابر در ایران

عکس قدیمی دختران کرد در مدرسه قبل از انقلاب 1357

عکسی قدیمی از مدارس قبل از انقلاب-دختران کرد در مدارس قبل از انقلاب

مدارس قدیمی| عکس قدیمی مدارس ایران
عکس قدیمی دختران کرد در مدرسه قبل از انقلاب 1357
ارسال یک پاسخ