یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

منیرالسلطنه

منیرالسلطنه یکی از همسران ناصرالدین شاه قاجار بود.

منیرالسلطنه همسر ناصرالدین شاه قاجار
منیرالسطنه

او که مادر کامران میرزا نایب السلطنه بود  و فرزند معمار باشی بود, زنی نیکوکار بود که در کارهای خیر دستی داشت .

پس از فوت برادرش ارثی را که از او به ارث رسیده بود.

صرف ساخت مدرسه ای در  بقعه امام زاده نصرالدین کرد.

 آن مدرسه وقف شد و منیریه نام گرفت.

همچنین محله ای در تهران بنام منیریه وجود دارد.

این محله به افتخار منیرالسلطنه منیریه نامگذاری شد.

بچه های دیروز

ارسال یک پاسخ