موش نمکی

موش نمکی
موش نمکی

 موش نمکی محصول سال 1385

عوامل ساخت موش نمکی

تهیه کننده :


نویسنده:


کارگردان و سازنده عروسک: مرضیه محبوب


گویندگان: ؛ ؛ شادی پورمهدی ؛ ؛ ؛ ؛


عروسک گردانان: دنیا فنی_زاده؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.