یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

نوستالژی مدرسه

مردم
ازاری که شاخ و دم نداشت-یه کش مثه کش دور اسکناس لازم بود و یه تیکه کاغذ
تمام یه نیمچه تیرکمون نخصوصا سرکلاس مدرسه برای ازار دیگران استفاده
میکردیم و گاهی بچه ها با اذیت کردن معلم باعث میشدن دسته جمعی تنبیه شیم
هرچند که هرگز کسی کسی دیگه رو لو نمیداد


نوستالژی.JPG

ارسال یک پاسخ