بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

چاق و لاغر معرفی گوینده ها

0

چاق و لاغر معرفی گوینده ها زنده یاد پرویز نارنجیها گوینده نقش ربات با بازی افشین سنگ چاپ پرویز ربیعی گوینده نقش رئیس با بازی زنده یاد حسین محب اهری – زنده یاد اصغر افضلی گوینده نقش چاق با بازی اسدالله یکتا و جواد پزشکیان گوینده نقش لاغر با بازی محسن حاتمی

خلاصه
توضیحات

چاق و لاغر معرفی گوینده ها زنده یاد پرویز نارنجیها گوینده نقش ربات پرویز ربیعی گوینده نقش رئیس - زنده یاد اصغر افضلی گوینده نقش چاق و جواد پزشکیان گوینده نقش لاغر

ارسال یک پاسخ