بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

چرخ و فلکای قدیمی

0

چرخ و فلکای قدیمی

قدیمیا که مثه الان امکانات شهر بازیا اینقدر نبود و همه شهرام که شهر بازی نداشتن  چرخ و فلکهای کوچیک که چرخ داشتن میومدن تو محله ها و  بچه هام  بدو بدو می رفتن سراغشون حالا گاهی به زور کاری میکردن که پدر مادرا اجازه بدن   و هرجور بود مجبورشون میکردن

که بزارن

البته این عکس قدیمی نیست ولی یاداور خاطرات گذشته میتونه باشه

چرخ و فلک قدیمی

ارسال یک پاسخ