چقدر می تپد دلــم که خالی حـیـاط را قشنگ خـط خـطـی کنم

0
چقدر می تپد دلــم که خالی حـیـاط را
قشنگ خـط خـطـی کنم
و با مـداد شـمـعـی ام دو گونه ی سپید مــاه را
صــورتــی کنم
چقدر می تپد دلــم که پله های خــانـه را
… دوتا یـکـی کنم
و التماس میکنم اجازه ام دهید
هـنـوز بـچـگـی کـنـم……

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.