بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

کارتون قدیمی|کارتون افسانه میتی کومون

0
کارتون افسانه میتی کومون کارتون قدیمی
کارتون میتی کومان

کارتون افسانه میتی کومون محصول 1981 ژاپن با نام اصلی”まんが水戸黄門  مربوط به حاکمی است که از طرف پادشاه کشور مسئول برقراری عدالت در نقاط مختلف  کشور میشود و به سرزمینهای مختلف کشور  می رود

کارتون قدیمی کارتون افسانه میتی کومون
کارتون میتی کومون

در این راه  هم کایکو و تسوکه همراه او هستند و در راه سفر چندین نفردیگر به انها افزدوه میشود از جمله سگارو و سگش زمبه

کارتون افسانه میتی کومون
کارتون میتی کومون

به شهری که می رسند هویت خود را مخفی می کنند  تا شاهد برخورد  دولتمندان با مردم باشند بعدها در  صدد رفع ان و برپایی عدالت می شوند که با مقاومت  دولتمندان و زورگویان مواجهه و به درگیری با انها منجر میشود

کارتون افسانه میتی کومون
میتی کومون

و در نهایت  تسوکه ارم حاکم مخصوص می تی کومون را نمایش داده که همه باید تعظیم کنند:” این علامت مخصوص حاکم بزرگ است احترام بگذارید”  سرانجام بعد از داد رسی  به ادامه سفر خود می پردازند و یکی از قسمتهای ان پایان می یابد

 نکته جال دیگر اینست که این کارتون در چند سال اخیر فقط هنگام رحلت پیغمبر و یا شهادت امامان پخش میشد و دلیلشم نمیدونم چی بود

کارتون افسانه میتی کومون
کارتون افسانه میتی کومون

دوبلور و صدا پیشگان میتی کومون

مدیر دوبلاژ میتی کومون غلامعلی افشاریه

غلامعلی افشاریه n,fg,v دوبلور
غلامعلی افشاریه

دوبلور کاراکتر سگارو توسط شوکت حجت

شوکت حجت
شوکت حجت

دوبله کاراکتر داداش کایکو توسط ناصر نظامی و زنده یاد حسین باغی

ناصر نظامی دوبلور
ناصر نظامی
حسین باغی
حسین باغی

دوبله کاراکتر تسوکه توسط شادروان محمد عبادی

محمد عبادی
محمد عبادی

دوبله شخصیت حاکم بزرگ توسط جواد پزشکیان

جواد پزشکیان دوبله ایران
جواد پزشکیان

ص

دوبله کاراکتر زومبه توسط اردشیر منظم

اردشیر منظم دوبلور
اردشیر منظم

دوبله نقش خواهر کوتو توسط مهین برزوئی

مهین برزویی دوبلور
مهین برزویی

دوبله کاراکتر اوناتسو توسط فریبا شاهین مقدم

فریبا شاهین مقدم
فریبا شاهین مقدم

ارسال یک پاسخ