یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

کارتون بیادماندنی معاون کلانتر(Deputy Dawg)

رده:کارتونهای قدیمی


معاون کلانتر (Deputy Dawg)محصول 1960می باشد که در دهه 60شمسی در ایران از شبکه یک سیما پخش میشد -معاون کلانتر که سگیست نقش اصلی این کارتون را به عهده دارد -ماسکی یکی دیگر از شخصیتهای این کارتون زیبا بود

کارتون بیادماندنی معاون کلانتر(Deputy Dawg)

کارتون بیادماندنی معاون کلانتر(Deputy Dawg)

کارتون بیادماندنی معاون کلانتر(Deputy Dawg)

کارتون بیادماندنی معاون کلانتر(Deputy Dawg)

کارتون بیادماندنی معاون کلانتر(Deputy Dawg)

کارتون بیادماندنی معاون کلانتر(Deputy Dawg)

کارتون بیادماندنی معاون کلانتر(Deputy Dawg)

کارتون بیادماندنی معاون کلانتر(Deputy Dawg)

کارتون بیادماندنی معاون کلانتر(Deputy Dawg)

کارتون بیادماندنی معاون کلانتر(Deputy Dawg)

کارتون بیادماندنی معاون کلانتر(Deputy Dawg)

ارسال یک پاسخ