یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

کارتون گروه ماسک -زبان اصلی-1

کارتون گروه ماسک -زبان اصلی-1 -بچه های دیروز

اوایل دهه هفتاد شبکه یک سیما کارتونی را برای بینندگان خود پخش کرد بنام گروه ماسک که با سایر کارتون های پخش شده و مرسوم قبلی فرق داشت بنام گروه ماسک
ماسک2 – بچه های دیروز

قسمت دوم کارتون  گروه ماسک پخش شده در دهه70

دانلود ماسک

Your browser does not support the video tag.

دانلود گروه ماسک

ارسال یک پاسخ