کارتون یوگی و دوستان

0 29

کارتون یوگی و دوستان یکی از کارتون های قدیمی و نوستالژیک در دهه 60 و 70 بود که ماجرای یوگی خرسه بود

که با دوستانش با کشتی پرنده خود مسافرت و دشمنان آنها برای آنها دردسر درست می کردند.

 بچه های دیروز 89 کارتون یوگی و دوستان بچه های دیروز فیلم های نوستالژیک و کارتون  یوگی_و_دوستان نوستالژیک ناصر_طهماسب مهدی_آرین_نژاد مدیر_دوبلاژ کارتون_قدیمی کارتون نوستالژیک کارتون نوستالژی کارتون قدیمی کارتون دهه60 کارتون دهه50 کارتون دهه 60 کارتون خاطره انگیز کارتون بچه های دیروز کارتون عباس_نباتی صادق_ماهرو شهروز_ملک_آرایی سایت بچه های دیروز دهه60 دهه50 دهه شصت دانلود کارتون قدیمی دانلود کارتون دهه60 دانلود کارتون تورج_نصر
کارتون یوگی

یوگی و دوستان مربوط به گروهی از حیوانات هستن که با کشتی پرنده خود که موتور ان به وسیله یک گوریل که به دنیال موز میدود

و باعث چرخش موتور کشتی میشود کار می کند  یوکی   یک خرس است که شخصیت اصلی این کارتون را شکل می دهد این کارتون محصول 1961 است.


هر بار  توسط انسانها و موجودات خرابکار  دردسرهایی را برای  او و دوستانش به وجود می اید که  با همکاری هم مشکل را حل می کنند  این کارتون تخیلی رو خیلی دوست داشتم  

 بچه های دیروز 456 کارتون یوگی و دوستان بچه های دیروز فیلم های نوستالژیک و کارتون  یوگی_و_دوستان نوستالژیک ناصر_طهماسب مهدی_آرین_نژاد مدیر_دوبلاژ کارتون_قدیمی کارتون نوستالژیک کارتون نوستالژی کارتون قدیمی کارتون دهه60 کارتون دهه50 کارتون دهه 60 کارتون خاطره انگیز کارتون بچه های دیروز کارتون عباس_نباتی صادق_ماهرو شهروز_ملک_آرایی سایت بچه های دیروز دهه60 دهه50 دهه شصت دانلود کارتون قدیمی دانلود کارتون دهه60 دانلود کارتون تورج_نصر
کارتون یوگی
 بچه های دیروز yogi2 کارتون یوگی و دوستان بچه های دیروز فیلم های نوستالژیک و کارتون  یوگی_و_دوستان نوستالژیک ناصر_طهماسب مهدی_آرین_نژاد مدیر_دوبلاژ کارتون_قدیمی کارتون نوستالژیک کارتون نوستالژی کارتون قدیمی کارتون دهه60 کارتون دهه50 کارتون دهه 60 کارتون خاطره انگیز کارتون بچه های دیروز کارتون عباس_نباتی صادق_ماهرو شهروز_ملک_آرایی سایت بچه های دیروز دهه60 دهه50 دهه شصت دانلود کارتون قدیمی دانلود کارتون دهه60 دانلود کارتون تورج_نصر
یوگی و دوستان

 بچه های دیروز 6596534204-640x360 کارتون یوگی و دوستان بچه های دیروز فیلم های نوستالژیک و کارتون  یوگی_و_دوستان نوستالژیک ناصر_طهماسب مهدی_آرین_نژاد مدیر_دوبلاژ کارتون_قدیمی کارتون نوستالژیک کارتون نوستالژی کارتون قدیمی کارتون دهه60 کارتون دهه50 کارتون دهه 60 کارتون خاطره انگیز کارتون بچه های دیروز کارتون عباس_نباتی صادق_ماهرو شهروز_ملک_آرایی سایت بچه های دیروز دهه60 دهه50 دهه شصت دانلود کارتون قدیمی دانلود کارتون دهه60 دانلود کارتون تورج_نصر
کارتون یوگی و دوستان

دوبله

#تورج_نصر به جای یوگی در دوبله اول به جای یوگی #ناصر_طهماسب

#عباس_نباتی در نقش بوبو

زنده یاد #مهدی_آرین_نژاد به جای بابالویی

#شهروز_ملک_آرایی در نقش پروفسور

#مدیر_دوبلاژ زنده یاد #صادق_ماهرو

#کارتون #کارتون_قدیمی #دهه60# دهه70# دهه50 #نوستالژیک #یوگی_و_دوستان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.