بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

کشاورزی قدیم

0

شاید فصل تابستان بیشتر برای کسانی که در روستا یا شهرهای کوچک ساکن بودند.و کشاورزی داشتند.معنی داشت.

با آمدن تابستان فصل کشاورزی و باغداری آغاز میشد.دقیقا مثل کتاب های درسی.

اون زمان و هر چقدر به عقب تر برمیگردیم.جمعیت روستاها بیشتر و بیشتر شد و هر چقدر هم به الان برمیگردیم تعداد کم و کمتر تر شد.

اون زمان کارتون هایی که از تلویزیون پخش میشد.بیشتر واقعی تر به نظر می آمد بیشتر حس میشد زندگی حال حاضر هست.

هرکس روستا بود یا فامیل و آشنایی در روستا ها داشت بیشتر با برنامه و کارتون های قدیمی ارتباط برقرار میکرد.

کارتون هایی مثل مهاجران, حنا دختری در مزرعه و… محیط روستا رو به خوبی نشان میداد که بچه ها به خانواده ها کمک می کردند .این نظر شخصی بنده هست فکر میکنم کارتون های قدیمی در مقایسه با کارتون های جدی تر بیشتر درس زندگی بودند.

حتی بچه های قدیمی جدای از شهری یا روستایی ارتباط و انس بیشتری با و محیط اطراف و حیوانات داشتند. بسیاری از بچه های الان (نه همه) رو میتونید ببینید که حتی از یک جوجه هم می ترسند.

یه کار قشنگی که قبلا در روستاها وجود داشت و نمی دانم الان هم باشه یا نباشه. این بود که مردم برای وجین یا برداشت محصولات به هم کمک میکردند مهم نبود که اونها کشاورزی داشته باشند یا خیر

به داد هم می رسیدند یک روز از صبح تا شب یا چند روز باهم سر زمین کشاورزی می رفتند و به هم کمک می کردند.

اگر خانواده ای عزادار یا مریض می شد. چون اون زمان ریش سفید و گیس سفیدها احترام زیادی داشتند و گوش شنوایی برای حرف هایشان وجود داشت.و مثل خیلی از بچه های امروزی اونا رو به چشم یه ادم قدیمی یا مریخی نگاه نمی کردند.

بزرگترها افراد فامیل و همسایه هارو جمع میکردند و می خواست که در این شرایط به کمک خانواده مریض یا عزادار بروند .ظرف یک یا چند روز محصول را جمع میکردند و حتی با توجه به موقعیت و اتفاقی که افتاده بود شاید محصول را می فروختند و پول آن را تحویل خانواده طرف می دادند.

این رسم قشنگ و دستگیری از هم در خیلی از نقاط ایران رسم بود و بدون منت کار همدیگر را راه می انداختند.امیدوارم این رسم ها به شکلهای مختلف وجود داشته باشد و همچنان آدمها دستگیر هم باشند

Www.bachehayedirooz.tv

ارسال یک پاسخ