یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

گذری برسلسه زندیه

سلسله زندیه http://s3.picofile.com/file/8195792742/yyyy.JPG
رده  سلسله زندیه افشاریان – زندیه -قاجار
بنیانگذار کریم خان زند
مدت حکومت سلسله زند 46سال
11163 تا
پادشاهان زند

http://s6.picofile.com/file/8195834792/hammam_vakilshiraz.JPG
حمام وکیل شیراز در دوره کریم خان ساخته شد


http://s3.picofile.com/file/8195835034/bazar_vakilshiraz.JPG
بازار وکیل شیراز بدست کریم خان ساخته شد


http://s3.picofile.com/file/8195835284/arg_karim_khan_shiraz.JPG
ارگ کریم خان در شیراز در زمان کریم خان بنا نهاده شد


http://s3.picofile.com/file/8195835834/masjed_vakil_shiraz.JPG
مسجد وکیل شیراز-زمان کریم خان زند


http://s6.picofile.com/file/8195836184/aramgah_karim_khan.JPG

آرامگاه کریم خان زند

http://s6.picofile.com/file/8195836618/karim.JPG
تصویر کریم خان روی تمبر دو شاهی

کریم خان زند(از قوم لر)

لقب:وکیل الرعایا


او را نیکوترین فرمانروا بعد از حمله اعراب میدانند


http://s3.picofile.com/file/8195829550/karimkhanzand.JPG

زاده1119 -درگذشت1193 هجری قمری


پایتخت:شیراز


سلطنت:1163 تا1193هجری قمری


تعداد فرزندان:
4پسر-سه دختر


پیش از به قدرت رسیدن:


رئیس طایفه زند و فرمانده سپاه افشار


بعد ار به قدرت رسیدن


در روران حکومت او به ساکنان شمال ایران اجازه داده شد که مستقل از حکومت باشند اما یکی از همین ها بنام ایل قاجار پایان حکومت زندیه را رقم زد

بعد از فروپاشی حکومت افشاربر تمام بخشهای غربی و شرقی  چیره شد


با همکاری برادرش صادق خان زند-بصره را هم به ایران پیوست کرد


او فرمانروایی خراسان را به احترام نادرشاه به نوه اش سپرد


در سال1177 قمری در گذشت سدار همنامش کریم خان بوربور اشفتگی هایی در کشور بوجود اورد


بندر بوشهر مرکز داد و تجارت شد


ایران در دوره کریم خان زند:


کریم خان هوشمند و با تدبیر بود و به رفاه مردم اهمیت میداد.
به دانشمندان ارج می گذاشت
احداث کارخانه چینی سازی و ششه گری در ایران
او از درگیری و جنگ اجتناب میکرد چون در سپاه نادر یاد گرفته بود که جنگ های پی در پی موجب فشار و گرفتن خراج بشتر از مردم خواهد بود
جنگ های مهم دوران کریم خان
تنها جنگ دوران او -جنگ با حاکم بصره بعلت بدرفتاری با بازرگانان ایرانی بود که موجب پیوست این منطقه به ایران شد.
آشوب از جمله طغیان میرمهنا خلیج فارس و شورش حسینقلی خان جهانسوز


دیدگاه کریم خان زند

او از انگلیسیها دل خوشی نداشت و میگفت که انگلستان قصد دارد ایران را تبدیل به هند کند.از این رو روابط خود را با کشورهای دیگر اروپایی نظیر فرانسه و هلند گسترش داد
مرگ کریم خان زند:
کریم خان در سال1193 در گذشت

15سال بعد از مرگ او اغا محمد خان قاجار دستور داد که قبر او را بشکافند استخوانهایش را به طهران بیاورند و در زیر کاخ گلستان دفن کنند که  او را مورد بی احترامی قرار دهد 150سال بعد مرگش در زمان رضاشاه دستور داده شد که استخوانهای او مجددا به شیراز نتقل شود اما بنا به دلایلی این کار نشد و از استخوانهای او اثری در دسترس نیست

خدمات لطفعلی خان زند
 جاده بین شیراز،بندر عباس و شیراز، بندر لنگه احداث شد
سد تنگاب این سد اولین بار توسط دولت ساسانی پایه گذاری شد
ساخت ارامگاه سعدی و حافظ در شیراز

مرگ لطفعلی خان:
بزرگ‌ترین لغزش لطفعلی خان اعتمادش به حاج ابراهیم بود. این مرد به شاه جوان خیانت کرد و دروازه شیراز را به روی او بست و خانواده و زن و بچه و داراییهای وی را دودستی به خان قاجار سپرد. حاج ابراهیم دارای نفوذ بسیار بود و خویشانش در جاهای گوناگون ایران از تهران تا اصفهان بر سر کارهای مهم بودند. وی از آغاز کار به نامه‌نگاری با قاجارها پرداخته بود
در زمان محمد اغا خان او به طهران برده شد و در انجا بروش خفه کردن کشته شد و در در امامزاده زید در بازار قدیمی بخاک سپرده شدhttp://s3.picofile.com/file/8195839300/aramgah.JPG
ارامگاه لطفعلی خان زند
لطفعلی خان زند

(۱۱۴۸-۱۱۷۳ خورشیدی)


اخرین پادشاه زند


علاوه بر زیبایی، بسیار پر قدرت، راستگو، درستکار و شجاع بود و حتی در برار اغا محمد خان هم سجدهنکرد و گفت کهدر مقابل خداوند سجده می کنم

http://s6.picofile.com/file/8195837276/_Lotf_Ali_Khan_Zand.jpg
رفتار اغا محمد خان با بازماندگان زندیه :
دستور داد تا استخوان های کریم خان به طهران اورده شود و زیر پله های کاخ گلستان دفن شود تا مایه تحقیر او شود.
زورگیری و تاراج دارایی های شاهزادگان زندیه پرداخت
شاهزادگان و شاه دختان زندیه را به سوی استراباد کوچاند که سرنوشتی شوم  منتظر انها بود همسران شاه هم سرنوشتشان بعلت سانسور قاجار در پرده ای از ابهام است
تبعید برخی از خانواده سلطنتی
او مردم کرمان را هم بخاطر یاری رساندن به لطفعلی خان مورد جزا قرار داد
دستور داد به جان و مالو نوامیس انها تجاوز کنند
بخشی از مردان کور شدند
و مردمان زیادی به شهر میاندواب تبعید شدند

http://s3.picofile.com/file/8195840700/Haram_etemad.jpg
حاج ابراهیم کلانتر


کلانتری شهر شیراز را بر عهده داشت و در سلسله زندیه  مراحل رشد  خود را طی نمود
لطفعلی خان همواره با قاجار مسئله داشت و هنگامی که فهمید اغا محمدخان اصفهان را به مقصد اذربایجان ترک کرده است بسوی اصفهان حرکت و در این مرحله بود که کنترل شهر به دست کلانتر افتاد او از این موقعیت سو استفاده کرد و بزرگان  زند را دستگیر کرد و میدانست که لطفعلی خان از نیت وی با خبر شده است پس برادرش که در لشکر لفعلی خان بود  لشکریان را ضد  شاه شورانید به این تربیت بسیاری از بزرگان  لشکر لطفعلی خان که خانواده  و کسان خود را مورد تعرض کلانتر می دیدند شبانه پراکنده شدند.
شاه مجبور به بازگشت به شیراز شد اما کلانتر خائن و یارانش در وازه های شهر را به روی او نگشودند و او مجبور به رفتن به بوشهر شد
اغا محمد خان حکومت شیراز را به کلانتر سپر دو بهمین سادگی کنترل جنوب ایران را هم بدست اورد

ناصرالدین شاه قاجار در دیدار با آدولف کرمیو رییس سازمان اتحاد جهانی آلیانس در پاریس در سخنان مشهوری درباره او گفت :

    من فراموش نمی‌کنم که این یک یهودی، حاج ابراهیم، بود که کمک کرد قاجارها سلطنت را بدست آورند


پس از مرگ اغا محمدخان او فتحعلی خان قاجار را به سلطنت کشاند و صدر اعظمی را گرفت
قدرت او بشدت روز افزون بالا گرفت  و همین قدرت باعث ترس فتحعلی خان گردید و سرنوشت تلخی را برای این خائن بزرگ رقم زد
او را دستگیر کردند به طالقان بردند چشم او را میل کشیدند زبانش را بریدند و به فتلش رساندند واین سرنوشت او شد
اوالش ضبط شد و بستگانش هم به چنین سرنوشتی محکوم شدند


ارسال یک پاسخ