یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

کارتون قدیمی|گربه سگ-گربه ملوس

<a href="https://bdirooz.ir/لغت نامه/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86/" data-cmtooltip="<span id="o-span0-0" class="tr-align-text">یک</span> <span id="o-span0-1" class="tr-align-text">کارتون</span> <span id="o-span0-2" class="tr-align-text">انیمیشن</span> <span id="o-span0-3" class="tr-align-text">یک</span> <span id="o-span0-4" class="tr-align-text">فیلم</span> <span id="o-span0-5" class="tr-align-text">برای</span> <span id="o-span0-6" class="tr-align-text">سینما</span><span id="o-span0-7" class="tr-align-text">،</span> <span id="o-span0-8" class="tr-align-text">تلویزیون</span> <span id="o-span0-9" class="tr-align-text">و یا</span> <span id="o-span0-10" class="tr-align-text">صفحه</span> <span id="o-span0-11" class="tr-align-text">کامپیوتر</span> <span id="o-span0-12" class="tr-align-text">است</span> <span id="o-span0-13" class="tr-align-text">که</span> <span id="o-span0-14" class="tr-align-text">با استفاده از</span> <span id="o-span0-15" class="tr-align-text">نقشه‌های</span> <span id="o-span0-16" class="tr-align-text">متوالی</span> <span id="o-span0-17" class="tr-align-text">ساخته</span> <span id="o-span0-18" class="tr-align-text">شده‌است</span><span id="o-span0-19" class="tr-align-text">،</span> <span id="o-span0-20" class="tr-align-text">برخلاف</span> <span id="o-span0-21" class="tr-align-text">انیمیشن</span> <span id="o-span0-22" class="tr-align-text">به</span> <span id="o-span0-23" class="tr-align-text">طور کلی</span> <span id="o-span0-24" class="tr-align-text">که</span> <span id="o-span0-25" class="tr-align-text">شامل </span><span id="o-span0-26" class="tr-align-text">فیلم‌هایی</span> <span id="o-span0-27" class="tr-align-text">است که</span> <span id="o-span0-28" class="tr-align-text">با استفاده</span> <span id="o-span0-29" class="tr-align-text">از </span><span id="o-span0-30" class="tr-align-text">،</span> <span id="o-span0-31" class="tr-align-text">عروسک‌ها</span><span id="o-span0-32" class="tr-align-text">،</span> <span id="o-span0-33" class="tr-align-text">مدل‌سازی</span> <span id="o-span0-34" class="tr-align-text">سه‌بعدی</span> <span id="o-span0-35" class="tr-align-text">و</span> <span id="o-span0-36" class="tr-align-text">ابزارهای</span> <span id="o-span0-37" class="tr-align-text">دیگر </span><span id="o-span0-38" class="tr-align-text">ساخته</span> <span id="o-span0-39" class="tr-align-text">می‌شوند</span><span id="o-span0-40" class="tr-align-text">.</span> <span id="o-span0-41" class="tr-align-text">کارتون‌های</span> <span id="o-span0-42" class="tr-align-text">انیمیشنی</span> <span id="o-span0-43" class="tr-align-text">هنوز</span> <span id="o-span0-44" class="tr-align-text">برای</span> <span id="o-span0-45" class="tr-align-text">سرگرمی</span><span id="o-span0-46" class="tr-align-text">،</span> <span id="o-span0-47" class="tr-align-text">تجاری</span><span id="o-span0-48" class="tr-align-text">،</span> <span id="o-span0-49" class="tr-align-text">آموزشی</span> <span id="o-span0-53" class="tr-align-text">و</span> <span id="o-span0-54" class="tr-align-text">اهداف </span><span id="o-span0-55" class="tr-align-text">شخصی</span> <span id="o-span0-56" class="tr-align-text">ایجاد</span> <span id="o-span0-57" class="tr-align-text">می‌شوند</span><span id="o-span0-58" class="tr-align-text">.</span><br />یک کارتون نوعی تصویر است، شاید متحرک، معمولا در یک سبک غیر واقعی یا نیمه واقع گرایانه. معنای خاص در طول زمان تکامل یافته است، اما کاربرد مدرن معمولا به یک یا چند تصویر اشاره می کند: یک تصویر یا مجموعه ای از تصاویر برای طنز، کاریکاتور یا طنز؛ یا یک تصویر متحرک که به دنباله ای از تصاویر برای انیمیشن آن متکی است. کسی که کارتون ها را در حوزه اول ایجاد می کند، کاریکاتوریست نامیده می شود،  و به معنای دوم آن ها معمولا به عنوان انیماتور نامیده می شوند.<br />این مفهوم در قرون وسطی به وجود آمد و برای اولین بار یک نقاشی آماده برای یک قطعه هنری مانند نقاشی، نقاشی دیواری، پرده و یا شیشه ای رنگ آمیزی توصیف کرد. در قرن نوزدهم، با شروع از مجله پانچ در سال 1843، کارتون در ابتدا - به طرز جادویی - به تصاویر خنده دار در مجلات و روزنامه ها اشاره کرد. در اوایل قرن بیستم، شروع به اشاره به فیلم های انیمیشن که شبیه کارتون های چاپ شده بود" class="glossaryLink ">کارتون</a> گربه سگ

دانلود

ارسال یک پاسخ