بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

یادتونه-خاطرات مدرسه

0

رده:خاطرات قدیمی

=============

یادتونه سر کلاس تخته پاک کن رو خیس میکردیم میکشیدیم رو تخته

فکر میکردیم خیلی تمیز شد بعد که تخته خشک میشد میدیدم چه

گندی زدیم…

ارسال یک پاسخ