بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

خاطره نوستالژیک چرخ خیاطی

0

البته از نظر تصویر و … زیاد به هم نمی خورن, اما از همان اول که این عکس را در صفحه آیفیلم دیدم,با دیدن چرخ خیاطی و… یاد روزهای گذشته افتادم

همین سریال روزی روزگاری پخش می شد.و مادرم معمولا گاهی شب ها چرخ خیاطی را می آورد و کارهای خیاطی که علاقه داشتند را انجام می دادند.
چرخ های خیاطی معمولا یک در پوش(نمی دانم در پوش درست نوشتم یا نه)داشتند که بعد تمام کردن خیاطی روش می گذاشتند و قفل هم داشت که از گزند بچه ها در امان هم بماند
و هم به واسطه قفلش راحت جابجا بشه
همین سریال را پخش میکرد و ما تلویزیون سیاه و سفید داشتیم, من اسب سریال روزی روزگاری رو دوست داشتم ..همان در پوش چوبی چرخ شده بود اسب من و سوارش می شدم و هی حیون برو و مادر هم دادش در می امد که الان می شکند و آخرش شکستمش
و ما هم شیطنت را ادامه می دادیم
روی بدنه چرخ عکس تاج و فکر کنم شیر یا اژدها بود که اون موقع برای ما جذاب بود نگاه کردنش
و جای قرقره و سوزن هم که ریر دسته چرخ بود که یک قوطی فلزی داخلش بود هم خیلی باحال بود درش می آوردیم و با قوطی نارنجی خوش رنگ و قرقره های داخلش بازی می کردیم و گاهی هم چرخ را دستکاری می کردیم که تنظیمات به هم می خورد و مادر عصبانی می شد. و بله
و این بود اسب سفید کودکی ما به تقلید از روزی روزگاری….
تصویر سریال خانه به دوش که دهه هشتاد ماه رمضان پخش میشد

ارسال یک پاسخ