آرشیو ماهانه

سپتامبر 2012

خاطرات قدیمی

رده:خاطرات قدیمی----------------------هیچوقت نفهمیدم هدف اصلی بچه از کار با ایم نخ و کاموا چی بود با این حلقه های تو در تو چی میخواستن بسازن؟