آرشیو ماهانه

دسامبر 2012

جیپ قدیمی

رده:ماشینهای قدیمیبچه های دیروز و پریروز حتما خاطرات زیادی با جیپ دارند تو شهرهای کوچیک و روستاهاها بهترین وسیله بود چون تو گل و جاده های مشکل دار اون زمان خیلی بدرد…