آرشیو ماهانه

می 2014

بچه های دیروز ترول دهه60

ترول بچه های دیروز/بچه های پریروزترول قدیمی دهه60-بچه های دیروز و پریروز :از بیاد ماندنی ترین تفریحات بچه های دیروز و بچه های پریروز ساخت خونه و سنگر با استفاده از بالشت و متکا…

پروژه ایراندخت

پروژه ایراندخت , اصل این نوشته را در اردیبهشت ماه سال 1393 نوشتم. و امروز با تغییراتی همان پست را بازهم بازنشر خواهم داد. به عکسهای زیر دقت کنید این عکسها مربوط است به پروژه