آرشیو ماهانه

ژوئن 2014

بریده روزنامه کیهان اوایل انقلاب :ویدئو تداوم بخش فرهنگ طاغوت

همونطور که خبر دارید /شایدم ندونید دستگاه ویدئو سالهای ابتدائی انقلاب داشتنش جرم بوده (فیلمها و ویدیو کلوبهای پیش از انقلاب)و مردم قاچاقی ازش استفاده میکردن و …