آرشیو ماهانه

آگوست 2014

قرار داد1975الجزایر-صدام حسین تکریتی-رئیس جمهور الجزایر-شاه ایران محمدرض شاه پهلوی

رده:سیاسون قبل از انقلاب:اختلافات مرزی از جمله اروند رود همیشه بین ایران و عراق از دیرباز وجود داشته است و قبل از انقلاب با بالا گرفتن اختلافات و شروع در گیری با میانجیگری رئیس…