آرشیو ماهانه

ژوئن 2015

گذری برسلسه زندیه

سلسله زندیهرده سلسله زندیهافشاریان - زندیه -قاجاربنیانگذارکریم خان زندمدت حکومت سلسله زند46سال11163 تاپادشاهان زندحمام وکیل شیراز در دوره کریم خان ساخته شدبازار وکیل شیراز…

زمستان قدیم

زمستوناش واقعا زمستون بود اون قدیما برف میامد به این زودیا اب نمیشد و برفشم واقعا زیاد میبارید زمستان و تابستان واقعا خصوصیات خودشونو داشتنبرف…