آرشیو ماهانه

سپتامبر 2015

حادثه در 9مرداد ماه سال 1366 زمانی اتفاق افتاد .که زائرین ایرانی در طول مناسک حج واجب شعارهای برائت از مشرکین( مرگ بر امریکا-مرگ بر اسرائیل و... )سر دادندنیروهای امنیتی عربستان بر روی زائرین اتش گشودند......در این حادثه 402 نفر کشته شدند که در این میان 275 ایرانی قرار داشتند همچنین 649…
هما روستا بازیگر قبل و بعد انقاب سینما و تلویزون ایران روز شنبه چهارم مهر ماه در اثر ابتلا به سرطان در لس انجلس امریکا درگذشت