آرشیو ماهانه

اکتبر 2015

گل کوچیک قدیم

از قدیم الیام این دو تا سنگ یا کفش ک به عنوان دروازه ازش استفاده میشد جای بسی سواله ک چطور حریم دروازه رو تشخیص میدادیم البته همیشه سر اینکه توپ گل شده خارج شده یا نشده همیشه بحث…

ملوان زبل

از وقتیاین ملوان زبل پخش شد هر چی اسفناج میخوردیم -مثه این بنده خدا نمیشدیم چقدر ارزو داشتیم بعد خوردن اسفناج مثه این ملوان زبل پر قدرت بشیم ک نشد

محمدولی تنکابنی

محمود ولی خلعتبری -معروف به محمد ولی خان تنکابنی سیاستمدار دوره قاجار و پهلوی بوداو در زمان احمدشاه قاجار سه دوره نخست وزیر ایران بوده و از حزب مشروطه خواه بودهاو بعد از سقوط قاجار…

عبدالمجید عین الدوله

عبدالمجید عین الدوله (سلطان عبدالمجید میرزا عین الدوله) متولد 1845 و در سال 1927 درگذشت شاهزاده و صدر اعظم قاجار بود. او پسر بزرگتر شاهزاده سلطان احمد میرزا آزاد الدوله و نوه بزرگ…

ترول قدیمی-مهمان

خوب تو خواب بودی-وسط حال-صبح و ظهرم نداشت یهووو یه گله مهمون میامدن ای بابا حالا کی میتونست بیدار شه تا اخرش باید خودتو بخواب میزدی خخخخمنبع:اینستاگرام---@javad.co