آرشیو ماهانه

آوریل 2017

کارتون پسر مبتکر

پسر مبتکر کارتون پسر مبتکر یک کارتون لهستانی محصول سال 1973 تا 1975 است. که در 20 قسمت 10 دقیقه ای ساخته شد. این کارتون را استودیو مینیاتور فیلم (Studio_Miniatur_Filmowych)