بچه های دیروز

بچه های دیروز از سال 1391 کار خود را آغاز کرد.

در ابتدای کار روی

بقیه آن با یک پارچه ریز و پارچه‌های مخمل و کفش‌های مخملی رفتند تا برای تعطیلات مطابقت داشته باشند، درحالی‌که در روزهای هفته او در بهترین حیاط خانه خود چهره ای شجاع ساخته بود. او چهل سال گذشته در خانه خود یک خدمتکار، یک خواهرزاده زیر بیست، و یک پسر بچه برای میدان و بازار، که قبلتر زین می‌کرد و از قلاب نگهداری می‌کرد داشت. سن این آقاى ما حدود پنجاه بود؛ او از یک عادت سخت، بخشش، لاغری، سحرخیز و یک ورزشکار عالی بود.