یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

احمد شاه قاجار هفتمین پادشاه  قاجار و همچنین آخرین پادشاه این سلسله بود
که در درسال 1275 خورشیدی بدنیا امد و در سال 1308 شمسی در پاریس در گذشت.

تصویر کودکی احمدشاه قاجار  که قبل از رسیدن به سلطنت او را به اسم احمد میرزا میشناختند

احمدشاه قاجار.jpg

ارسال یک پاسخ