بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

عباس میرزا

0

عباس میرزا یکی از شاهزادگان دوره قاجار بود.

عباس میرزا شاهزاده قاجار
تصویری از عباس میرزا
ارسال یک پاسخ