بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

عبدالحسین اسکندری

0

عبدالحسین اسکندری

عبدالحسین اسکندری

عبدالحسین اسکندری

زنده یاد عبدالحسین اسکندری متولد 1331 شهر کاشمر که در هشتم مرداد ماه سال 1387 دراثر ابتلا به سرطان چشم گذشتند – گوینده و مجری قدیمی صدا و سیما بودند.بعد از خبر یکی از کارهای زنده یاد عبدالحسین اسکندری بود. عبدالحسین اسکندری مجری و گوینده قدیمی  صدا و سیما

ارسال یک پاسخ