بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

آلکس آقابابیان

0

آلکس آقابابیان

دوبلور

آلکس آقابابیان زاده 1331 که در سال 1376 درگذشت دوبلور اهل ایران ارمنی تبار بود. وی موسس داریوش فیلم در سال 1325 بود.

ارسال یک پاسخ