یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

ارگ قدیمی تهران

گردهمایی مردم برای تماشای کشتی پهلوانی در دوره ناصرالدین شاه در میدان ارگ تهران – ارگ قدیمی تهران

گردهمایی مردم برای تماشاي کشتي پهلواني در دوره ناصرالدین شاه در ميدان ارک تهران
تهران دوره قاجار
ارسال یک پاسخ