ارگ قدیمی تهران

0

گردهمایی مردم برای تماشای کشتی پهلوانی در دوره ناصرالدین شاه در میدان ارگ تهران – ارگ قدیمی تهران

گردهمایی مردم برای تماشاي کشتي پهلواني در دوره ناصرالدین شاه در ميدان ارک تهران
تهران دوره قاجار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.