یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

کارتون بارباپاپا

کارتون بارباباپاپا

=====================

بارباباپاپا و همسرش بارباماما و هفت فرزند آنها به نام‌های باربابراوو، باربابیو، باربابله، باربابرایت، باربالالا، باربازوو، باربالیب موجوداتی هستند که می‌تواند به هر شکلی در بیاید.

کارتون بارباباپاپا

کارتون بارباباپاپا
کارتون بارباباپاپا

کارتون بارباباپاپا
کارتون بارباباپاپا

کارتون بارباباپاپا
ارسال یک پاسخ