یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

جنگ کرنال

جنگ کرنال
جنگ کرنال

5 اسفند 1117 نبردی در کرنال هندوستان بین سپاهیان نادرشاه افشار و ارتش هندوستان در گرفت. در این نبرد هندوها شکست سختی خوردند.

اشرف افغان پس از شکست های مختلف نظیر نبرد در دامغان و مورچه خورت به کرمان رفت و از آنجا به قندهار و هرات گریخت.

سپاه نادر هم به دنبال آنها رفت و شکست سنگینی بر آنها تحمیل کرد. افرادی که از سپاه اشرف افغان زنده مانده بودند به دهلی در هندوستان گریختند.

در آن زمان محمد شاه گورکانی حاکم هند بود.

نادر افرادی را به دربار محمد شاه فرستاد تا یاغیان افغان را به ایران تحویل دهد که با بی اعتنایی محمدشاه روبرو شد

سه بار این عمل تکرار شد تا فراری ها که به هند پناه برده بودند و حدود 800 نفر بودند به ایران استرداد شود اما نتیجه ای گرفته نشد.

در یک مورد که فرستاده نادر به دهلی رسید محمد شاه با مشورت اطرافیان و بزرگان رای به عدم تحویل فراری ها به ایران داد و فرستاده نادر را به قتل رساندند. که آتش جنگ را بین دو کشور شعله ور کرد.

شاه ایران حدود 100 هزار سرباز ورزیده خود را آماده حمله به دهلی کرد افغانستان را گرفت و به سمت هند پیش رفت.

هر چند که امپراتوری هند هم از نظر ثروت و از هم نظر جمعیت که بی رقیب بود بالا تر از دیگر کشورهای همسایه بود . اما جنگی شد که در نهایت به نفع نادر و سپاهیانش تمام شد.

در مجموع، محمد شاه حدود 300000 سرباز مجهز به 3000 اسلحه و 2 هزار فیل جنگی را به عهده داشت.

اما چگونه شد که نادر شاه در این جنگ در مقابل هندی ها که از فیل در جنگ خود استفاده می کردند در مقابل ایرانی ها زانو خم کردند؟

علت پیروزی سپاه نادر بر سپاه هند تدبیرو تاکتیک نظامی و زیرکانه نادر بود. در پشت این توپخانه هم تعدادی شتر که بر پشت آنها ظرف هایی ملو از روغن قرار داشت. قرار داده شد.

او تو پخانه را در جلو سپاه خود قرار داد

با شلیک توپها شتر هایی که ظرف روغن شعله ور روی کوهان آنها قرار داشت به طرف سپاه هند رم داده شدند.

فیلها هم از این وضعیت ترسیده و رم کردند. و بلافاصله توپخانه نادرشاه هم از موقعیت استفاده و سپاه هند را در هم کوبیدند و فیل ها هم تلفات را بالا بردند

در نهایت این هندوها بودند که با تمام امتیازات بالایی که داشتند مغلوب تدبیر نادرشاه شدند.

بعد از سقوط هند و دهلی نو 800 فراری تحویل و به دار آویخته شدند. محمد شاه هم که اوضاع را نامناسب دید امان خواست.

نادرشاه هم او را خلع نکرد اما کلید خزانه را از او گرفت. که این تصرف باعث تقدم جواهرات گرانبهایی منجمله الماس کوه نور و دریای نور و تخت طاووس شد.

ارسال یک پاسخ