مرور رده

دوبلورهای زن اهل ایران

آذر دانشی

آذر دانشی

آذر دانشی
زادروز۱۳۰۸درگذشت۱۹ فروردین ۱۳۶۸ (۶۰ سالگی)تهرانآرامگاهقطعه ۱۱۱ بهشت زهرامحل زندگیتهرانملیتایرانینام‌های دیگرآذردُخت دانشی