یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

کارتون اتوبوس شماره 99

کارتون  اتوبوس یا اتوبوس شماره 99 کارتون قدیمی
اتوبوس شماره 99

کارتون اتوبوس شماره 99 که با نام کارتون اتوبوس هم شناخته می شود.

یکی از کارتون های قدیمی شبکه یک سیما هست.

راوی این کارتون قدیمی زنده یاد اصغر افضلی بودند.

ارسال یک پاسخ