بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

کارتون هاکلبریفین دوبله

0
کارتون هاکلبریفین دوبله رزیتا یاراحمدی - عباس نباتی
کارتون هاکلبریفین دوبله

کارتون هاکلبریفین دوبله با صدا و دوبله رزیتا یاراحمدی در نقش هاکلبریفین و عباس نباتی در نقش جیم

ارسال یک پاسخ