یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

سید اقبال واحدی

سید اقبال واحدی

سید اقبال واحدی مجری برنامه صبح بخیر از دهه هفتاد بودند که در ادامه برنامه های زیادی رو اجرا کردند

مجری قدیمی سید اقبال واحدی

سید اقبال واحدی

سید اقبال واحدی مجری قدیمی برنامه صبح بخیر ایران

ارسال یک پاسخ