بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

فریده معلمی

0

فریده معلمی

فریده معلمی مجری قدیمی

فریده معلمی

خانم فریده معلمی

خانم
فریده معلمی یکی از مجریان قدیمی برنامه خردسالان شبکه یک سیما می باشند
که در دهه 60 اجرا داشتند و همون سالها به خارج از کشور رفتند و اطلاعات
خاصی از ایشون در دسترس نیست-جز همین چیزی که نوشتم و از یکی از مجریان
باسابقه تلویزیونی پرسیدم

فریده معلمی مجری قدیمی

فریده معلمی

خانم فریده معلمی مجری قدیمی برنامه کودک و نوجوان

ارسال یک پاسخ