یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

فواد بابان

فواد بابان

آقای فواد بابان متولد 1332  یکی از گویندگان بخش خبر سیما در چندین دهه بودند ایشان متولد سنندج هستند که بعد از حدود 35 سال فعالیت در این رشته خداحافظی کردندفوادبابان

مجری قدیمی فواد بابان
فواد بابان

فواد بابان مجری قدیمی اخبار

ارسال یک پاسخ