بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

مسابقه توپ طلایی

0
مسابقه توپ طلایی. تهیه کننده گیتی فر شفائی
مسابقه توپ طلایی

مسابقه توپ طلایی  در 26 قسمت  در مجموع 1560 دقیقه در سال های 1376-1377 برای  کودکان ساخته شد  مسابقه ای علمی و حرکتی نوه ها و پدربزرگ و مادربزرگ ها بود. تولید این برنامه هم برعهده سرکار خانم  گیتی
فر شفایی
بود.

ارسال یک پاسخ