بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

همشاگردی سلام

0

همشاگردی سلام یکی از سرود های قدیمی شبکه یک سیما بود که مدتها قبل از شروع سال جدید تحصیلی آغاز می شد و تا چند روز بعد از شروع مدرسه هم پخش می شد

شاید این سرود را خیلی ها دوست نداشته باشند چرا که زنگ خطری بود برای پایان تابستان و شروع سال جدید تحصیلی و درس و مدرسه

سرود قدیمی همشاگردی سلام
سرود همشاگردی سلام
ارسال یک پاسخ