مرور رده

محمدعلی شاه قاجار – همسر و فرزندان

محمدعلی شاه قاجار

محمد علی شاه قاجار
محمدعلی شاه قاجار زاده 21 ژوئن 1872 مصادف با 1 تیر 1285 شمسی- در گذشت 5 آوریل 1925مصادف با 16 فروردین 1304 در 54 سالگی در ، سن ریمو ، ایتالیا ، ششمین پادشاه
ادامه مطلب ...