مرور رده

شاهزادگان و سیاستمداران قاجار

ولادیمیر لیاخوف

ولادیمیر لیاخوف به زبان روسی : Влади́мир Плато́нович Ля́хов زاده 20 ژوئن 1869 در گذشت ژوئن 1919 فرمانده تیپ قزاقهای ایران در زمان حکومت محمدعلی شاه قاجار بود .
ادامه مطلب ...

سید محمد کلاردشتی

سید محمد کلاردشتی یا سید عالم گیر نام روحانی بود که زمان زمان قاجار و حکمرانی ناصرالدین شاه قاجار مردم را بر علیه حکومت تحریک نمود به دستور شاه او و 1200 نفر دیگر به قتل
ادامه مطلب ...

عضدالمک

عضدالمک - تصویری از نایب السلطنه در دوران احمدشاه قاجار(اولین) که بعد ها به عنوان رئیس ایل قاجار شناخته شد.
عضدالملک

ادامه مطلب ...