مرور رده

سلسله زندیه

سلسله زندیه

سلسله زندیه
سلسله زندیه,زند یا زندیان که به عنوان سلسله زندیه شناخته می‌شود, در قرن بیستم بر جنوب و مرکز ایران حکومت کرد. این سلسله توسط کریم خان, رئیس قبیله زند, بنیان
ادامه مطلب ...