مرور رده

زلزله های ایران

زلزله بم

رده:خاطرات تلخ گذشته شاید این نوشتار زیاد ربطی به موضوع وبلاگ نداشته باشه اما اگه کمی فکر کنیم  ربط داره  -ربط داره به گذشته هایی که در زلزله های مختلف مثه رودبار..... که باید درس…