مرور رده

حوادث و اتفاقات دوره پهلوی در ایران

کودتای 28مرداد 1332

رده:سیاسیون قبل از انقلاب57 کودتای ۲۸ مرداد یا به تعبیر حکومت پهلوی رستاخیز ۲۸ مرداد (به انگلیسی: کودتای ایرانی ۱۹۵۳)‏ کودتایی است که با طرح و حمایت مالی و اجرائی سازمان مخفی…
ادامه مطلب ...